Als stichting, organisatie of vereniging is het financieren van publicaties en marketingmateriaal geen eenvoudige klus. Toch is juist daarom een goede marketingmix van groot belang. Bij Nolin Uitgevers snappen we dat niet iedereen dit kan veroorloven en werken wij, samen met onze klanten, toe naar gratis publicaties. Dit doet Nolin Uitgevers middels het SponsorPublicatieConcept. Dit houdt in dat Nolin Uitgevers voor u op zoek gaat naar sponsoren die middels een bijdrage de publicatie mogelijk kunnen maken.

Het belang van marketing voor maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke organisaties zijn vaak afhankelijk van donaties en vrijwilligers om draaiende te blijven en willen dan ook graag grote naamsbekendheid en een goed imago om dit te kunnen realiseren. Nolin Uitgevers weet als geen ander hoe naamsbekendheid en een goed imago opgebouwd kunnen worden doormiddel van publicaties. Wij helpen dan ook graag in dit proces met goede publicaties, waarbij wij van ontwerp tot verspreiding onze klanten ondersteunen.

Een goede publicatie is, zoals hierboven al eerder genoemd, vaak te duur voor de organisaties die dit het hardste nodig hebben. Bij Nolin Uitgevers betalen de stichtingen, organisaties en verenigingen niets voor de publicaties, doordat wij middels het werven van sponsoren de publicatie bekostigen. De sponsoren krijgen in ruil voor hun bijdrage een nette naamsvermelding in de desbetreffende publicatie.

Meer over Nolin Uitgevers

Nolin Uitgevers werkt doorlopend met 50 á 60 mensen aan het binnenhalen van sponsoren, ontwerpen van publicaties en het verspreiden van de marketingmaterialen. Regelmatig staan er op de website nieuwe vacatures online waarbij onder andere verkopers, marketingspecialisten en ontwerpers worden gezocht. Nolin Uitgevers streeft naar een ontspannen en informele sfeer om onderling het beste resultaat neer te kunnen zetten. Natuurlijk is de wens van de klant hierbij van groot belang. Bij Nolin Uitgevers luisteren wij naar deze wensen en eisen en proberen wij deze zo goed mogelijk te integreren in de publicatie. Ook een gratis publicatie moet immers aan al uw wensen voldoen!

Nolin Uitgevers als onderneming

Als onderneming vindt Nolin Uitgevers het niet alleen van groot belang om te werken voor stichtingen, verenigingen en organisaties die zelf geen geld hebben om de voordelen van marketing te kunnen benutten, maar wil Nolin Uitgevers ook zelf bijdragen aan de maatschappij. Zo proberen de medewerkers van Nolin Uitgevers zo min mogelijk kunstlicht te gebruiken, wordt papierverbruik tot een minimum gebracht en werkt onze organisatie op groene energie.

Bij Nolin Uitgevers kijken wij dus naar de toekomst door verantwoord te ondernemen, maar brengen wij ook graag onze kennis en ervaring over op de volgende generatie. Nolin Uitgevers wil er namelijk voor zorgen dat goede marketing en verantwoord ondernemen in de toekomst niet verloren gaan. Als SBB erkend leerbedrijf biedt Nolin Uitgevers regelmatig stageplekken voor leerlingen uit het MBO. Hier kunnen verschillende onderdelen van het vak in de praktijk worden geleerd van ervaren professionals. Zo zegt één van de oud-stagiaires van Nolin Uitgevers: “In mijn stageperiode leer ik hoe het vak administratie eigenlijk echt in elkaar zit”. Nolin Uitgevers is bezig met de Hanzehogeschool in Groningen om in de nabije toekomst ook stageplekken op HBO-niveau mogelijk te maken

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn