Het kan voorkomen dat je door een behandelend arts doorverwezen wordt naar een medische fotograaf. Dat is iemand die zich binnen het vak fotograaf heeft gespecialiseerd in het medische aspect van fotografie. Dat houdt in dat deze fotograaf foto’s maakt van patiënten. Niet om hun mooiste kant vast te leggen, maar om hun zichtbare afwijkingen en ziekteverschijnselen vast te leggen. Dat kan zijn omdat je een bijzondere afwijking hebt die ze willen vastleggen, maar dat kan ook zijn om het genezingsproces beter te kunnen volgen. Ook is het mogelijk dat er foto’s gemaakt worden voor en na een operatie. Bij cosmetische operaties, plastische chirurgie of hersteloperaties is het belangrijk om een voor en een na foto te kunnen bekijken, zodat zowel patiënt als dokter de verschillen kunnen zien. Het is ook mogelijk dat er videomateriaal geschoten wordt. Hier wordt voornamelijk gebruik van gemaakt wanneer er beweging nodig is om de afwijking goed naar voren te kunnen laten komen. Wanneer een arts graag wil dat er gebruik gemaakt wordt van medische fotografie, dan zal hij altijd in het voren je medewerking vragen. Het is dus niet zo dat er een foto of videomateriaal geschoten wordt zonder toestemming. Daarbij zal er altijd geprobeerd worden om herkenbaarheid te vermijden en is ook de fotograaf aan geheimhoudingsplicht gebonden.

Is medische fotografie noodzakelijk?

In veel gevallen zal een arts om medische fotografie vragen. Dat kan zijn omdat de specialist in kwestie het belangrijk vindt om in je dossier ook foto’s te kunnen bekijken. Op die manier kan het genezingsproces goed gevolgd worden, maar kan er daarnaast ook gekeken worden naar de resultaten van de behandeling. Dat kan heel belangrijk zijn, namelijk om te kunnen beoordelen of de behandeling goed verloopt en of deze op dezelfde manier voortgezet zal worden. Medische fotografie is noodzakelijk:

  • het kan als leermiddel dienen voor andere (toekomstige) artsen
  • het kan andere mensen helpen die eenzelfde afwijking hebben
  • het kan helpen in je eigen herstelproces

Wanneer een arts op twee series foto’s bijvoorbeeld kan zien dat de huidige behandeling niets doet, dan is het goed mogelijk dat er dan naar een andere behandelmethode gekeken zal worden. Zonder de medische fotografie zou het goed mogelijk zijn dat het als ‘langzaam herstel’ zou worden afgedaan, waarna je nog enkele behandelingen binnen hetzelfde plan zou krijgen. Medische fotografie is dus op meerdere punten belangrijk en noodzakelijk. Wanneer je een bijzondere afwijking hebt die niet zo vaak voorkomt, dan kan je door deze vast te laten leggen andere mensen helpen met dezelfde afwijking. Dat hoeft niet nu te zijn, dat kan ook over vijf jaar zijn. Medische fotografie is het vastleggen van afwijkingen en herstelprocessen om wat van te leren.

Fotografie in de zorgsector

Bij medische fotografie wordt er niet meteen gedacht aan de zorgsector, maar ook dat kan een aspect zijn van medische fotografie. Wellicht niet op dezelfde manier als hierboven omschreven staat – maar wel met dezelfde delicate wijze van fotograferen. Het vastleggen van mensen binnen de zorg moet op de juiste manier gebeuren om de juiste resultaten te krijgen. JustJules (justjules.nl) weet op dit gebied precies waar het om draait. Het zorgvuldig vastleggen is een vorm van betrokkenheid. Zorg is belangrijk, en de mensen die zorg verlenen zijn dat ook. Of dat nu een arts is of een mantelzorger. Hoewel het medische aspect hier op een andere manier wordt verwerkt, is het vastleggen van zorg altijd een uitdaging. Want hoe leg je precies de betrokkenheid vast, waar zijn de beelden voor nodig en wat is het doel wat je wilt bereiken met deze beelden?

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn