Een gezin met bijvoorbeeld twee ouders en twee kinderen is gefundeerd op allerlei structuren. Zo hebben de ouders de rol van opvoeder en kinderen doen wat kinderen doen door naar school te gaan, hobby’s uit te oefenen en lid te worden van een sportvereniging. Ook ouders hebben zo hun vrijetijdsbestedingen en al die zaken worden gefinancierd dankzij het inkomen van 1 of beide ouders. Deze structuren kunnen dus in gevaar komen wanneer 1 van de ouders komt te overlijden. Uiteraard is er dan sprake van allerlei structuren die doorbroken worden. Je ben je partner of vader/moeder kwijt, de rollen die men binnen het gezin speelt veranderen en er is uiteraard logischerwijs veel ruimte voor verdriet en rouw. Maar los daarvan heb je ook te maken met de koude werkelijkheid van de financiën. Als je verantwoordelijkheid draagt voor je gezin mede door het inkomen dat je geniet, dan kan het een idee zijn om een levensverzekering af te sluiten. Je kunt het gevoel hebben het eeuwige leven in pacht te hebben, maar je weet nooit wat de toekomst zal brengen. Met een levensverzekering ben je er in ieder geval zeker van dat je dierbaren het financieel in ieder geval altijd kunnen redden. Hoe men omgaat met het verlies van een dierbare ligt uiteraard buiten je controle. Maar er zijn dingen waar je dus wel controle over kunt hebben. Eén van die dingen is een levensverzekering. Dit noemt men ook wel een overlijdensrisicoververzekering. Met deze verzekering zorg je ervoor dat je nabestaanden na het overlijden een bepaald bedrag krijgen uitgekeerd. Hoe hoog dit bedrag is en hoe lang de looptijd is van de verzekering hangt allemaal af van de afspraken die jij hebt gemaakt met de verzekeraar. Het idee van een levensverzekering is hetzelfde als iedere andere verzekering. Je betaalt dus iedere maand een premie en in ruil daarvoor ontvang jij je verzekering. Deze wordt dan ook ingezet op het moment dat jij komt te overlijden. In het meest gunstige geval eindigt je leven door ouderdom en dan weet je zeker dat je partner niet achterblijft met minimale middelen. Maar het is uiteraard ook mogelijk dat je vroegtijdig komt te overlijden en een gezin met kinderen achterlaat. Daar ga je uiteraard niet van uit, maar als het gebeurt, dan is het financieel in ieder geval goed geregeld. Zoals gezegd kun je niet alles controleren, maar er zijn maatregelen die je kunt nemen om mogelijk leed te voorkomen zoals het afsluiten van een levensverzekering.

Een overlijdensrisicoverzekering is geen uitvaartverzekering

Men denkt vaak dat een overlijdensrisicoverzekering hetzelfde is als een uitvaartverzekering. Maar dat is niet het geval. Bij een uitvaartverzekering krijg je een bedrag uitgekeerd na het overlijden, maar dit bedrag is specifiek bedoeld om de uitvaart te bekostigen. Sommige uitvaartverzekeringen keren dan ook geen geld uit, maar spenderen het geld direct aan de uitvaart. Bij een overlijdensrisicoverzekering is het zo dat je nabestaanden een bedrag ontvangen en daarmee kunnen ze doen en laten wat ze willen. Een deel van het bedrag kan aan de uitvaart besteed worden, maar het kan ook zijn dat je naast een overlijdensrisicoverzekering ook een uitvaartverzekering afsluit. Dan kun je de laatste dus gebruiken om de begrafenis te financieren.

Surf naar overstappen.nl voor meer informatie

Wil je meer weten over de overlijdensrisicoverzekering, dan kun je terecht op overstappen. hier lees je meer informatie over de verzekeringen en je ziet ook meteen wat de verschillende premies zijn van uiteenlopende verzekeraars zoals:

  • Zwitserleven
  • Reaal
  • Aegon
  • Dela
  • Centraal Beheer Achmea
  • Klaverblad verzekeringen
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn